27-11-2016 grootschalige zoekactie SRO naar vermiste man (18) in omgeving Culemborg.

Ad en Johan zoeken de waterkant af

In navolging op een eerdere zoekactie deze week is er, in de zorgwekkende vermissing van een 18 jarige man, door de Samenwerkende Reddingshonden Organisaties gezocht in de omgeving van Culemborg.
Op verzoek van de RHWW en in samenspraak met de politie is de vraag uitgegaan naar de SRO om bij deze vermissing te ondersteunen. Hier is in groten getale gehoor aangegeven.
Er is de hele dag intensief gezocht. Het zoekgebied bestond uit stedelijk gebied, groenstroken, weilanden en natuurgebieden
Helaas is de vermiste niet aangetroffen.
In totaal hebben er 57 honden en 75 personen aan de zoekactie deelgenomen, waaronder het VRT.
Het VRT wenst de familie veel sterkte bij de verdere verloop van deze vermissing.

Dinthe was haar jas vergeten.