Inzet (SWRH) 30-07-2015

Grootschalige zoekactie naar vermiste man in het duingebied bij Heemskerk.

De RHWW kreeg van de Politie Noord Holland, District Kennemerland het verzoek om een groot stuk duingebied af te zoeken naar een man die al enige tijd vermist is. Omdat het zoekgebied groot was, is de zoekactie opgeschaald en bijstand gevraagd aan de samenwerkende reddingshonden groepen (SWRH).
Het af te zoeken gebied betrof een natuurgebied, daarom is er uitgebreid overleg geweest met PWN, de beheerder van het gebied. Beheerder PWN stemde direct in met de zoekactie en heeft alle medewerking verleend zodat de grote groep reddingshonden hun werk konden doen.
Het zoekgebied was, omdat het geaccentueerd terrein was, relatief zwaar. De honden hebben echter goed gewerkt.
Uiteindelijk is de zoekactie erg goed verlopen en aan het einde van de dag was nagenoeg alles afgezocht. Ondanks de grote inzet is de vermiste man niet aangetroffen.
In totaal hebben er 37 honden en 49 mensen aan de zoekactie deelgenomen, waaronder het VRT.
11038011_948643868532211_2506705181929687575_n